Colofon

Biggee gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.
Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welke doel de gegevens worden bewaard. Dit betekent dat op de plaats waar u uw naam of (e-mail)adres invult, precies staat aangegeven voor welk doel uw gegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.
De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Biggee verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Biggee gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen als daar noodzaak toe is. Dit kan zijn om uw offerteverzoek te behandelen of om uw reactie te controleren zodat deze geplaatst kan worden.
Deze website bevat links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van ons privacybeleid.

'Cookies' op biggee.nl

Het blog van onze website maakt gebruik van zogenaamde 'tracking cookies'. Deze tracking cookies worden op uw computer geplaatst om:

Sociale media

In dit geval gaat het om de sociale media van Google+, Facebook en Twitter. U heeft de mogelijkheid om dit uit te zetten met behulp van de cookiemelding.

Disqus discussieplatform

Het discussieplatform is het reactieformulier bij het weblog. Omdat dit een integraal onderdeel is van de website kunt u dit niet uitzetten.

Vrijwaringsverklaring

Ondanks onze inspanningen kunnen wij u niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo'n link. We hebben het recht om veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Het gebruik van deze website leidt nooit tot een contractuele verbintenis. Dit geldt ook wanneer u informatie bij ons opvraagt, advies vraagt of andere diensten van deze strekking. Wij nemen afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de inhoud van deze website. We geven geen garantie wat betreft de juistheid van de informatie die het bevat, noch kunnen we garanderen dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Home Colofon

Responsive design

Desktop, tablet en telefoon met aangepaste vorm van dezelfde website

Onze websites worden altijd gebouwd op basis van responsive design om de bezoeker altijd een optimale leeservaring te geven. Ofschoon de bezoeker uw website bezoekt met een smartphone, tablet of desktop PC; uw website wordt automatisch aan de beeldbreedte aangepast zodat de leesbaarheid optimaal blijft.
Welk apparaat gekozen wordt is niet meer belangrijk, met responsive webdesign sluit u niemand meer buiten.

+31(0)495 78 52 27

info@biggee.nl
Biggee Internet Producties
Houtsnip 5
6026 EX Maarheeze

ons inhuren

Hoofdmenu

Homepage Biggee Internet Producties